Sprawdź jakość powietrza w swoim otoczeniu!

System do monitorowania jakości powietrza to nowoczesne rozwiązanie od firmy LoVo oparte o sieć Stacji Bazowych LoVo IoT. Nasz system jest ideą „Smart City„, czyli „Inteligentnego Miasta„, gdzie określa się koncepcję, według której miasta wykorzystują zaawansowane technologie do tego, by polepszyć jakość życia i funkcjonowania w każdym obszarze. Zgodnie z tym założeniem mieszkańcom ma się żyć lepiej i wygodniej, a równocześnie koszty funkcjonowania całego organizmu miejskiego mają być tak niskie, jak to tylko będzie możliwe. System do monitorowania jakości powietrza to rozwiązanie, które jest w stanie mierzyć poziom zanieczyszczenia powietrza i smogu na zewnątrz, a także pyłów wewnątrz pomieszczeń. Wykorzystany w systemie czujnik jest bardzo czuły, wodoszczelny i odporny na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg oraz niska i wysoka temperatura. Dzięki synergii technologii możliwy jest odczyt w czasie rzeczywistym wielu parametrów na temat jakości powietrza w konkretnej lokalizacji.

Idąc z duchem czasu, LoVo opracowało nowoczesne rozwiązanie, które dostarcza zaawansowane informacje na temat jakości powietrza w wybranym miejscu. Aplikacja „Air Quality” została przygotowana na telefony z systemem Android, iOS i Windows. Pozwala na szybki i łatwy dostęp do informacji o stanie jakości powietrza w miejscach wyposażonych w czujniki System do monitorowania jakości powietrza. Przydatne i intuicyjne funkcje oraz udogodnienia pozwolą na proste posługiwanie się aplikacją. Dzięki nim możesz świadomie podejmować decyzje dotyczące przebywania w miejscach, w których nasycenie substancji szkodliwych może być wysokie.

Jak działa System do monitorowania jakości powietrza?

System do monitorowania jakości powietrza zasilany jest z baterii, która pozwala funkcjonować mu autonomicznie ponad rok. Raz na godzinę dokonuje pomiaru stężenia pyłów PM2.5, PM10 oraz temperatury powietrza. Urządzenie wychodzi z głębokiego uśpienia, dokonuje stabilizacji czujników, a następnie dokonuje pomiarów cząstkowych (każdy co sekundę) i uśrednia ich wynik. Następnie wysyła po sieci IoT* dane do centralnego systemu, które to dane przetwarza i udostępnia w dedykowanej aplikacji. Kiedy wystąpią odczyty krytyczne, System, wykorzystując dane z aplikacji prześle za pośrednictwem SMS ostrzeżenia do zapisanych użytkowników. Treść ostrzeżenia może być modyfikowany przez Klienta pod swoje potrzeby, np: „Jakość powietrza jest zła. W związku z przekroczeniem stężenia pyłów PM10 i PM2,5 osoby chore, starsze oraz kobiety w ciąży i małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu„.

* Do przesyłania danych z czujnika do centrali wykorzystana jest radiowa sieć IoT LoVo – LoRaWAN, nie wymagająca karty SIM, ani dodatkowych opłat.

Co wyróżnia System do monitorowania jakości powietrza od innych rozwiązań?

  • System do monitorowania jakości powietrza jest kompletną usługą, a nie pojedynczymi urządzeniami.
  • Aplikacja dedykowana dla lokalnej społeczności (gminy/powiatu/miasta/przedsiębiorstwa) może być spersonalizowana (odpowiednio obrandowana), pod dedykowaną witryną internetową, z możliwością wyświetlania sponsorów lub dodatkowych informacji.
  • Aplikacja daje możliwość zapisania się do alertów SMS – wystarczy wpisać swój telefon (który nie jest daną osobową).
  • System jest w pełni autonomiczny – nie potrzebuje dostępu do internetu (nawet sieci Wi-Fi) ani zasilania. Wystarczy bezinwazyjnie zamontować np. na drzewie w parku i… działa!

autonomiczna stacja kontroli monitoringu jakości powietrza świeże zdrowe czyste powietrzeCzym właściwie są pyły zawieszone PM10 i PM2,5?

Pył zawieszony składa się z mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych. Może on zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzo[a]piren), metale przejściowe i ciężkie oraz ich związki, a także dioksyny i furany. Pył PM 10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3. Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 µg/m3.

Oferta dla gmin, starostw powiatowych oraz miast

stacja monitorowania kontroli jakości powietrza dla gmin i powiatówPolska należy do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Bardzo złą jakość powietrza, jaką oddychają mieszkańcy wielu rejonów Polski należy postrzegać nie tylko w kategoriach degradacji środowiska, ale również jako ogromne zaniedbanie rozwojowe kraju. Z roku na rok przybywa coraz więcej stacji monitorujących jakość powietrza, lecz zazwyczaj umieszczane są na terenie większych miast oraz w niewystarczającej ilości. Przez ograniczenia spowodowane zbyt małą liczbą czujników, brak dostępu do informacji o jakości lokalnego powietrza, a także zbyt małą świadomość istnienia problemu, smog i pyły zabijają coraz więcej osób.

System do monitorowania jakości powietrza to udoskonalony projekt standardowych stacji monitorujących skierowany do Samorządowców z gmin, powiatów oraz miast, którzy chcą mieć realny wpływ na jakość powietrza w swoim otoczeniu, a tym samym ceniących zdrowie swojego społeczeństwa. Wykorzystana technologia IoT (Internet of Things) nie potrzebuje okablowania do zasilania ani dostępu do sieci Internet (lub Wi-Fi), dzięki czemu czujnik można zamontować w dowolnym miejscu. Dedykowana aplikacja może działać samodzielnie, jako dedykowana strona internetowa lub „widget” (element strony urzędu gminy/miasta). Dzięki temu, coraz większa ilość mieszkańców będzie miała dostęp do informacji na temat jakości powietrza w swojej okolicy. To z kolei przyczyni się do wzrostu świadomości na temat smogu wśród naszego społeczeństwa oraz zmniejszy ryzyko negatywnych następstw zdrowotnych.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Zespół naszych specjalistów od jakości powietrza pomoże Ci zaprojektować i stworzyć sieć czujników w taki sposób, aby najefektywniej wykorzystać ich możliwości przy jak najmniejszym nakładzie finansowym.

Oferta dla firm oraz osób indywidualnych

stacja monitorowania kontroli jakości powietrza dla firm i osób indywidualnychSystem do monitorowania jakości powietrza to nie tylko innowacyjne rozwiązanie dla samorządów. Dobra jakość powietrza wewnętrznego poprawia samopoczucie i zdrowie Twoich pracowników. Nie ma więc wątpliwości, że obiekty z powietrzem o dobrej jakości są bardziej produktywnymi miejscami pracy oraz  dają Ci pewność i spokój, że zapewniasz swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Zagwarantowanie, że prowadzona przez firmę polityka zarządzania kwestiami zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska spełnia wymagania ustawowe w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ma ogromne znaczenie.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy i podejmij współpracę nad nowatorskimi rozwiązaniami dla Twojej firmy. Nasi specjaliści pomogą Ci zaprojektować i stworzyć sieć czujników w taki sposób, aby zabezpieczyć Cię przed kosztownymi i niebezpiecznymi skutkami złej jakości powietrza.

Opłaty

Każda oferta rozpatrywana jest indywidualnie ze względu na ilość zakupionych czujników oraz zakres dodatkowych usług. Prezentowana poniżej tabela kosztowa służy jako przykład najpopularniejszych pakietów:

Liczba czujników Aplikacja Czas umowy / m-ce Cena miesięczna za rozwiązanie (netto)* Cena za cały kontrakt (netto)*
5 Tak 24              1 330,00 zł      31 920,00 zł
5 Tak 36                 925,00 zł      33 300,00 zł
5 Tak 48                 730,00 zł      35 040,00 zł
10 Tak 24              1 560,00 zł      37 440,00 zł
10 Tak 36              1 260,00 zł      45 360,00 zł
10 Tak 48              1 060,00 zł      50 880,00 zł
20 Tak 24              2 520,00 zł      60 480,00 zł
20 Tak 36              2 120,00 zł      76 320,00 zł
20 Tak 48              1 720,00 zł      82 560,00 zł
30 Tak 24              3 480,00 zł      83 520,00 zł
30 Tak 36              2 880,00 zł    103 680,00 zł
30 Tak 48              2 280,00 zł    109 440,00 zł

*Do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

W abonament wliczony jest serwis urządzenia (wymiana baterii i naprawa), przetwarzanie i udostępnianie danych, aplikacja do prezentowania danych użytkownikom oraz usługa powiadamiania SMS i/lub e-mail.

 

Analizuj zanieczyszczenie powietrza w swojej okolicy

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji: